ב"ה

ברית שלום

 

אנו רבים, אנו אחד. כולנו בתוך אלוהים. עולמנו יתאחד לאומה אחת עם אוטונומיה לכל העמים. אנו נהיה שותפים לחזון ונעשה שלום ונסייע זה לזה להיות בשלווה.

ראשית לכל, הבה נכבד זה את זה במידה מספקת כדי להסכים שלא להרוג זה את זה, לנהוג באי-אלימות האחד כלפי השני, ולהיות נכונים לפתוח בדו-שיח זה עם זה על מנת לנסות ולפתור סכסוכים כלשהם. כדי לבנות יותר שלום, חשוב ביותר שנפסיק להשליך את הכאב והפחד שלנו האחד על השני, ושנסייע זה לזה להרגיש פחות כאב ופחד. הבה ונקרא לכולם, לא להרוג ולא לתקוף איש, בין אם ילד ובין אם מבוגר. הבה נעזור זה לזה לגדל ילדים ולחנכם מבלי להרים עליהם יד. השלום מתחיל בבית. אין דבר הפוגע יותר בשלום מאשר האופן שבו אנו מתמודדים עם הכאב שלנו. הבה נהיה לאמיצים וכנים יותר בנוגע לכאב שלנו. אלימות, אכזריות והפרעות רגשיות אחרות נובעים מכאב, הכאב הנובע מהתחושה של העדר אהבה מספיקה והעדר מגע מספיק, הכאב הנובע מהתעללות פיזית, מינית, או רגשית, ולעיתים קרובות גם כאב מרעב ותת תזונה. הרעב לאהבה הוא זה שהצמיח את הרעב לאוכל בעולמנו. מאז ומתמיד חיינו בעולם גווע לאהבה וגווע למגע. מאז ומתמיד, אנו מתחרים זה בזה בעוצמה כדי לספק את הצרכים הבסיסיים שלנו לתשומת לב, חיבה ומגע, וזה מה שגרם לרוב התחרות להשגת כוח, עושר ותהילה. מאז ומתמיד, אנו מתחרים זה בזה כדי למצוא ולמשוך אלינו בני זוג כדי להעמיד צאצאים, כדי שיהיה לנו ולמשפחותינו די אוכל, ולמען כמעט כל דבר תחת השמש. הבה ונהיה כנים יותר זה עם זה לגבי הצרכים והרגשות האמיתיים שלנו, התקוות והכאבים והפחדים שלנו, הפחדים שלנו מפני המוות, הפחדים שלנו מפני דחייה, הפחדים שלנו מפני הזדקנות בכאב ומיתה בכאב, הפחדים שלנו שאלה שיחיו אחרי מותנו לא יזכרו אותנו או שלא יעריכו אותנו, הפחדים שיחללו את גופינו, ופחדים אחרים שעלינו להתייחס אליהם. עלינו לשתף יותר ולהתקרב זה לזה, ולהחליף כאב ופחד באהבה בכל מקום שאנו יכולים לעשות זאת.

אנחנו נבנה עולם הרבה יותר שליו על פני כדור הארץ שלנו. כל האדמה היא נחלת האלוהים, האחד, האדיר, הנעלם האינסופי, ואנו נחדל מלהילחם עליה. כל עם שכך ירצה ינהל חייו כאומה בעלת שלטון-עצמי בתוך האומה הכלל-עולמית האחת ויקבל מושב בארגון האו"ם אשר יעבור רפורמה רבה ויהיה לעזרה רבה יותר. השלטון העצמי לכל אומה באזורים שנויים במחלוקת יורחב לכל אותם כפרים, יישובים ומרכזי האוכלוסייה שבהם גרים אותם בני אותה אומה, וכל העולם יהפוך למארג שוחר שלום. במקומות מסוימים, מובלעות קטנות של שלטון-העצמי של אומה אחת תהיינה מוקפות באזור השלטון-העצמי של אומה אחרת, כשכל אחת מהאומות האלה תשים לעצמה למטרה דו-קיום בשלום. ההחלטה בדבר מיקומם של הגבולות והשימוש וההשתתפות במשאבים תתקבל בתהליך של הסכמה פה-אחד במקום בדרכי מלחמה או איומים בשימוש בכוח.

אנו נחתור להסכמה פה-אחד. הסכמה פה-אחד קורית כאשר כל אדם המעורב בתהליך קבלת ההחלטה מסוגל להסכים לה. הדרך הקלה ביותר להגיע להסכמה פה-אחד היא כאשר לכל אדם ניתנת הזדמנות שווה להשמיע דבריו, באין מפריע, וכאשר כל אדם עושה מאמץ להגיע להצעות ולפתרונות שכולם יכולים לתמוך בהם. אם נשב או נעמוד במעגל, הדבר יעזור לנו להגיע להסכמה פה-אחד, והמעגל יהפוך למעגל של הסכמה פה-אחד, מעגל של שלום. ניתן לתקן את "ברית השלום" הזו בכדי ליצור הסכמה פה-אחד. השלום נזקק להסכמה פה-אחד, והסכמה פה-אחד נזקקת לכבוד, אי-אלימות וחלוקת סמכויות.

הבה נאפשר, שלראש הרשות המבצעת של כל אומה ואומה יצטרפו 11 אנשים נוספים מבני אותה אומה כדי ליצור מועצה לאומית מבצעת בת 12 חברים, החולקים ביניהם סמכויות במידה שווה, ופועלים מתוך הליך הסכמה פה-אחד בקבלת ההחלטות שלהם. הבה נאפשר למועצה הלאומית המבצעת להחליף את משרד ראש הרשות המבצעת. בכל מולד ירח ישב בראש המועצה אדם אחר ברוטציה אוטומטית של חברי המועצה, או בכל אופן אחר שיוחלט עליו, והמועצה יכולה גם למצוא דרך לפעול ללא יושב ראש. אף חבר לא ישרת במועצה הלאומית המבצעת יותר מקדנציה אחת. אם בתחילה ירצו רוב האנשים לבחור בחברי המועצה הלאומית המבצעת, הם יוכלו לעשות זאת באמצעות כתיבת שמותיהם של הנבחרים שלהם על גבי פתק הצבעה ריק. כאשר כולנו נלמד להתמחות יותר באומנות של ההסכמה פה-אחד, היא תהפוך למועדפת יותר לבחירת המועצה הלאומית המבצעת באמצעות הגרלה לאומית, שבה לכל אדם בעל מסוגלות שכלית המעוניין לשרת במועצה תהיה הזדמנות שווה להיבחר. בחירה באמצעות הגרלה תסייע לנו להפטר מהתחרות הפראית להשגת כוח פוליטי. בחירות פילגו אותנו, בחירות ניקנו או תומרנו בדרכים אחרות. הן לא אפשרו זמן שווה לכל המועמדים השונים ולכל סוגי הדעות. במקום ליצור מפלגות פוליטיות, שניסו לכפות את שלטון הרוב תוך כדי רמיסת המיעוט, הבה ונאפשר לכל אדם לחלוק מה שבליבו ולפעול למען ההסכמה פה-אחד.  

הבה נאפשר לאנשים עצמם לפנות ישירות למועצה הלאומית המבצעת, ונאפשר רוב קשב לדבריהם ולדאגותיהם. הבה נאפשר לכל מי שרוצה לשאת דבריו בפני המועצה הלאומית המבצעת להכניס את שמו להגרלה הלאומית, ואם יעלה בגורל, יקבע לו מועד לשאת דבריו בפני המועצה בתמציתיות  ובפרק זמן שווה לאחרים. אנשים יוכלו גם לכתוב מכתבים למועצה הלאומית המבצעת, והמכתבים האלה יהיו זמינים באופן קבוע לקריאה בפני כל אדם באמצעות המרחב הווירטואלי. הבה נאפשר לאנשים להציע פתרונות שיכולים להביא להסכמה פה-אחד.

שנים עשר הוא מספר טוב על מנת לנסות להגיע להסכמה פה-אחד .אנחנו יכולים לחלק לשש קבוצות של שתיים וארבע קבוצות של שלוש, ושלוש קבוצות של ארבעה, ושתי קבוצות של שש. וכולנו יכולים לנסות להתפשר מעט ולהתאחד יותר, למען שלום והרמוניה.

אם המועצה הלאומית המבצעת לא תהיה מסוגלת להגיע להסכמה פה-אחד בנושא מסוים באופן חוזר ונשנה, אזי תתכנס מועצה מיוחדת על ידי העלאה בגורל של 12 שמות מתוך ההגרלה הלאומית אשר ישתתף בה כל אדם בעל מסוגלות שכלית המעוניין לשרת. המועצה המיוחדת הזו, בנוסף למועצה הלאומית המבצעת, תוכל לנסות להגיע להסכמה פה-אחד באותו נושא ספציפי. המועצה שתגיע ראשונה להסכמה פה-אחד תעביר את ההחלטה שתיכנס לתוקף. אם אף אחת מהמועצות לא תגענה להסכמה פה-אחד, אזי המועצה המיוחדת תתפטר ומועצה מיוחדת נוספת תוגרל בהגרלה לאומית נוספת, ואפשר יהיה להמשיך בתהליך הזה עד שאחת מהמועצות תגיע להסכמה פה-אחד. אם אף אחת מהמועצות לא תהיה מסוגלת להגיע להסכמה פה-אחד בנושא הספציפי, אזי יתאפשר למועצה הלאומית המבצעת להעביר החלטה המתבססת על הרוב הגדול ביותר שהיא מסוגלת להגיע אליו.

הבה נזמין את כל החברים במועצה הלאומית המבצעת אשר סיימו שרות קדנציה אחד לשרת במועצה הלאומית המייעצת לכל חייהם, אם יחפצו בכך. המועצה הלאומית המייעצת תשאף להגיע להסכמה פה-אחד בין חבריה בנושאים החיוניים ביותר לאומה ולעולם. הדיונים וההחלטות של המועצה הלאומית המייעצת יוכלו להוות הדרכה מסוימת למועצה הלאומית המבצעת, לאומה, לאנשים בכל רחבי העולם ולאו"ם. למועצה הלאומית המייעצת, שאפשר יהיה לכנותה גם כמועצת הבכירים, לא תהיה כל סמכות מבצעת לאכוף את החלטותיה. בכל אומה, תהיה הממשלה הלאומית אחראית לספק שירותי אבטחה מיוחדים לכל חברי המועצה הלאומית המייעצת ולכל חברי המועצה הלאומית המבצעת. במשך הזמן לא יהיה עוד צורך בשירותי אבטחה מיוחדים עבור אף אחד בעולם – זאת כאשר יהיו מספיק חינוך והבנה לגבי חשיבותה של ההתנהגות הבלתי-אלימה.   

שלום עולמי עמוק ומתמשך יחייב סיום גלובאלי של מרוץ החימוש ותוכנית גלובאלית לפירוק הנשק. ההתקדמות שנעשה בשימת קץ למרוץ החימוש ובפירוק מנשק יהיה תלוי בעיקר בהתקדמות שנעשה באי-אלימות ובחלוקת הסמכויות. בחיפוש אחר השלום, אין דבר יותר חשוב מאשר מחויבות מצד כל אחד ואחד שלא ליזום אלימות ולהיות נכון לחלוק בסמכויות.

הבה נאפשר לכל חברי האו"ם להיפגש יחדיו מספר פעמים ככל שיידרש כדי להסדיר, באמצעות תהליך של הסכמה פה-אחד, חרם בינלאומי תמידי על כל מחקר נוסף לכלי נשק, ייצור ומכירה, ולפתח פרוצדורה ולוח זמנים לפירוק הנשק. הבה נעבור מהכנות למלחמה להכנות לכלכלת שלום, ומכל תעשיות הנשק לתעשיות שמוצריהם מקטינים ומצמצמים בהתמדה את הנזק שאנחנו עלולים לגרום האחד לשני ולחיים סביבנו. לכל אלה המייצרים נשק למלחמה, נציע משרות בעבודה לפירוק הנשק, או שיקבלו תמיכה כלכלית על ידי ממשלותיהם הלאומיות עד שיהיו מסוגלים למצוא לעצמם מקורות פרנסה חלופיים. הציוד לייצור נשק יופנה לייצור מוצרים שוחרי שלום ותומכים בניקיון הסביבה. הבה נאפשר לזמן, אנרגיה ומשאבים שהופנו להכנות למלחמה להיות מופנים מחדש להגברת בריאותם, שלומם ורווחת כולם. הבה נאפשר לכל העמים ולכל הממשלות לסייע בעבודה אדירה זו.     

כדי לשים קץ למרוץ החימוש וליצור את רמת האמון הנחוצה לפני שנוכל לסלק לגמרי את כלי הנשק ההרסניים ביותר מעולמנו, הבה נאפשר לכל האומות להסכים לאסור לתמיד כל מחקר, ייצור ומכירה נוספים של כל כלי הנשק הקונוונציונאליים והבלתי-קונוונציונאליים, ובנוסף להסכים שכולן תפתחנה עצמן בו-זמנית בפני צוותי האו"ם לפיקוח על הנשק. או אז, נאפשר לכל האומות להסכים בו-זמנית להתחיל לצמצם את כל סוגי הנשק הקונוונציונאלי באחוז מסוים מדי שנה. לאחר מכן, נאפשר לכל האומות להסכים לתוכנית בו-זמנית, שבה אחוז מסוים מכל סוגי הנשק הגרעיני, הכימי והביולוגי וכל שאר סוגי הנשק הקיימים להשמדה המונית, יפורק ויסולק כראוי ובצורה בטוחה מדי שנה במשך מספר מסוים של שנים, כך שבתום אותן שנים לא יהיו קיימים עוד כאלה כלי נשק בשום מקום בעולם. מתקנים ששימשו קודם לייצור נשק ייהפכו למתקנים שבהם כלי הנשק הקיימים יפורקו כראוי ויוכנו לסילוק בצורה בטוחה. אחרי שנכחיד לחלוטין את כלי הנשק ההרסניים ביותר מעולמנו, אזי באופן דומה ובמשך תקופה ארוכה יותר, נסלק בסופו של דבר גם את כל כלי הנשק הקונוונציונאליים הנותרים. הבה נבחר בחיים, נמנע מאלימות ומאיומים בכוח, ויחדיו ניצור עולם ללא מלחמה וללא כלי מלחמה.

הבה נספק עתה מזון לאלה הנזקקים לו ונכחיד גוויעה ברעב, רעב ותת-תזונה מעולמנו.

הבה נמנע את גדילתו של הפער בין העשירים והעניים ביותר מתוכנו, ונתחיל עכשיו באמת בתהליכים אשר ימשיכו כל העת לצמצם פער זה. חלק מהתהליכים האלה יהיו על בסיס רצוני וחלק יצריכו ממשלות לחוקק חוקים. יהיה צורך בהעברת חוקים חדשים בנוגע לחברות והסחר העולמי כדי להבטיח שהפער העצום של הכנסה בלתי שווה ילך ויצטמצם בהתמדה, במקום שימשיך לגדול ולנסוק לשמיים. הבה נאפשר למפגשים ברוח השלום להיערך בין העשירים והעניים ביותר מתוכנו, ולמעשה בין כולנו, כדי לנסות ולערוך סיעור מוחות וליישם פתרונות יצירתיים ונדיבים לבעיה הזו. הבה נתפתח מקפיטליזם חברות עולמי לדגש על ייצור מקומי למען צריכה מקומית. צמיחה כלכלית אין-סופית מנוגדת לחלוטין לאקולוגיה של עולמנו הקטן והמוגבל, ולכן מן ההכרח שהשיטה הנוכחית לא תוכל להמשיך ללא הגבלת זמן, וככל שנקדים ונשנה אותה, כן ייטב. הבה נאפשר ליותר מקומות עבודה לעבור בדרכי שלום לבעלות כל העובדים בהם, ונאפשר להם לנהוג מתוך חלוקת סמכויות וקבלת החלטות באמצעות תהליך ההסכמה פה-אחד. הדבר שיסייע ביותר ליצור צדק כלכלי רב יותר בעולמנו הוא אם כל אחד מאיתנו ירגיש ויהיה נדיב ואוהב יותר.

הבה נלמד מהעבר ללא הטלת אשם, ונימנע מלהעניש לשם הענשה בלבד. כל דבר אירע בצורה האפשרית היחידה שיכול היה לקרות כתוצאה מאין ספור סיבות. הבה נפעל לפיצוי הוגן, שיפסק ע"י שופטים או חבר מושבעים, לאלה שנפגעו או ניזוקו אשר ישולם בחלקו מתוך קרנות ביטוח לאומי שיוקמו למטרה זו. הבה נאפשר למי שבאופן בלתי חוקי או במרמה גרם לאחר לנזק או לאובדן לעשות כל מאמץ לפצות בצורה הוגנת על הנזק או האובדן שגרם לאחר, כאשר כל סכום שהוא מעבר ליכולתו של הראשון לשלם יכוסה על ידי הביטוח הלאומי. הבה ניקח אחריות שלא לפגוע האחד בשני, כולל פגיעה באלה שלא היו יכולים עד כה לקחת על עצמם את האחריות הזו. הבה נתמקד בשיקום אמיתי ויעיל במקום ענישה, או על בניה מחדש במקום הריסת חיים. הבה נאמץ לעצמנו חשיבה חיובית ונהיה טובי לב.

הבה נשים קץ לכל סוגי עינויים. נעשה כל מאמץ לשקם בהצלחה אסירים ולשחררם במהירות האפשרית.

הבה ונהייה מוכנים לפתוח בדו שיח עם כל אחד, לנסות ולהציל חיים, לנסות וליצור יותר שלום, ולהכיר בכך שהאלוהים הוא אחד, האלוהים הוא אינסופי והאלוהים כולל את כולנו.

אור גדול יצא מירושלים. הבה נתקבץ כולנו ברוח השלום ונשתף זה את זה בחזונות השונים שלנו לגבי ירושלים, הר הבית ועוד. ירושלים והר הבית הם כמו הציפוי שעל העוגה. אל להם לבניו של האלוהים להילחם על טיבו של הציפוי הזה, ובמקום זה, שיהיו עסוקים ביצירת עוגת השלום, אשר מרכיביה החשובים ביותר חייבים להיות כבוד, אי-אלימות, חלוקת סמכויות וקבלת החלטות בתהליך של הסכמה פה-אחד.

ארגון האו"ם שימוקד מחדש, יעבור רפורמה וימשיך לעבור רפורמות, יהפוך לממשלה הבינלאומית של האומה הכלל-עולמית שתיווצר. העצרת הכללית של האו"ם אשר תכלול הרבה יותר חברים תתכנס במספר מקומות כולל ירושלים, שבה היא לעיתים תתכנס בתוך אוהל פתוח גדול בראש גבעה. העצרת הכללית תחתור להסכמה פה-אחד, והסכמה פה-אחד של העצרת הכללית תהיה ההצהרה העליונה של ארגון האו"ם. מועצת הביטחון של האו"ם תוכל לכלול לפחות שמונה-עשר חברים, שלאף אחד מהם לא יהיה מושב קבוע, כולם ייבחרו מתוך העצרת הכללית ברוטציה קבועה של חבריה, וכל אחד מהם יהיה בר-סמכא להטיל וטו כדי לחסום הסכמה פה-אחד, אם יהיה צורך בכך. אם מועצת הביטחון לא תוכל להגיע להסכמה פה-אחד בנושא מסוים, פעם אחר פעם, אזי יתאפשר לה להעביר את ההחלטה המבוססת על הרוב הגדול ביותר שהיא מסוגלת להגיע אליו. מועצת הביטחון תפעל ליצירת יותר שוויון, צדק ושלום ברחבי העולם, תחתור ליצירת הסכמה פה-אחד בין חבריה, ותסייע להנחות את העצרת הכללית להגיע להסכמה פה-אחד. 

אנו נגן על כדור הארץ היקר שלנו וננהג בעדינות כלפי החיים על האדמה הזו שאינם אלא הוויה אחת. הבה נזכור שאנו חיים על פני כוכב מוגבל עם משאבים מוגבלים ועם מגוון של מערכות אקולוגיות הצריכות להיות מוגנות. ברחבי העולם בני האדם הרסו לחלוטין מספר מערכות אקולוגיות, וגרמו הרס רב למערכות אחרות. הבה ונשים קץ להרס היערות ואזורי טבע אחרים, ונאפשר לטבע להתאושש בהדרגה. הבה נשים קץ להרג ונתחיל באמת להגן על הלווייתנים והפילים ועל כל יתר חיות הטבע הרבות והנהדרות. הבה ונעשה גם מאמץ אמיתי להפחית את הפליטה של גזי החממה הכולאים את חום השמש ותורמים להתחממות הגלובאלית. ההגנה על החיים על פני האדמה מצריכה אותנו לשלוט ולהתגבר על גידול האוכלוסין ועל החומרנות, ושנלמד לאכול צמחוני עד כמה שאנו מסוגלים.   

הבה ניקח את האחריות לנסות למצוא וליישם שיטות בטוחות לתכנון המשפחה, מבלי להזדקק להפלות.

זכרו, שכל אלימות מקורה בכאב ופחד והיא יוצרת אלימות נוספת, כך שאין היא מחוז חפצנו. לפיכך, עלינו לזנוח אותה כדי להגיע למחוז חפצנו.

האהבה היא הכיוון והיעד הסופי שלנו. האהבה היא חיים המאמינים בעצמם. האהבה היא ההנאה הכרוכה בקבלה. אנו נהפך להרבה יותר אוהבים ואנשי שלום. אנו נשרת את האלוהים ונגן עליו בכך שנגן על החיים. אנו נפרוק את כלי נשקינו, נחגוג את החיים, נשתף כל אחד די צורכו ונודה לאלוהים ונגן עליו. אנו רבים, אנו אחד.

 

כל הזכויות שמורות – 5774 (2014) חוג לשלום Peace Circle))

  

   

www.peacecircle.org